Kanice

 

Historie obce Kanice

Ves Kanice, pozoruhodná dochovanými pamětihodnosti, se rozkládá v údolí pod vrchem Netřebem, 3 km jižně od Kolovče. Počátky vsi, zmiňované od roku 1325, jsou spjaté s rodem Drslaviců, kteří na vrcholu nad vsí zvaném Netřeb založili hrad pojmenovaný nový Rýzmberk, obývaný ve 14. – 15. století. Současně s hradem existovala i kanická tvrz připomínaná od roku 1382. V období od roku 1378 – 1705 vlastnili samostatný  kanický statek rytíři Kaničtí  z Čachrova. Poté přešel na Černíny z Chudenic, kteří nechali v letech 1722 – 1723 přestavět staré renesanční sídlo na barokní zámek. Poslední výrazné přestavby poznamenaly zámek mezi lety 1870 – 1873 za Perglů, jejichž štukový znak dosud zdobí vstupní fasádu zámku. Perglové, kteří byli spřízněni s rodinou plzeňských průmyslníků Škodů, přišli o zámek v  roce 1945. Rok po vyhnání Perglů byl na zámku vyzvednut i jejich stříbrný poklad. Donedávna sloužil zámek jako zvláštní internátní škola.

Údaje berní ruly z roku 1654 uvádějí v Kanicích 20 hospodářů. V roce 1757 žilo v Kanicích 22 hospodářů se svými rodinami. Ke kanickému panství náležely tehdy Přikřice  a části Hradiště a Únějovice. Roku 1930 měla ves 90 domů a 408 obyvatel. Po roce 1945 odešla čtvrtina osadníků z Kanic do opuštěného pohraničí. Roku 1991 se ves skládala ze 71 domů a 200 trvale žijících obyvatel. 

V roce 1898 byla postavena jednotřídní obecní  škola pro obce Hradiště a Kanice. Tuto školu nechal na vlastní náklady postavit a na svém pozemku postavit velkostatkář Pergel  z Kanic. Obě obce mu za to poskytly honitbu v obecních lesích na 18 let. V této škole se učilo až do roku 1977, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena a děti začaly dojíždět do Kolovče. V současné době je budova bývalé školy majetkem obecního úřadu, který zde sídlí. Dále je zde hostinec a knihovna. V Kanicích je státem chráněná památka – chalupa číslo 15 z 19. století, chalupa se špýcharem z počátku 19. století, kaple z 18.století, zřícenina z hradu Netřeb nad obcí z 1. poloviny 14. století. Od roku 1382 se poprvé uvádí i kanická tvrz ve vsi. V roce 1528 převzal kanický statek včetně stavebně upravené tvrze Jan mladší Kanický. Z roku 1663 se dochoval stručný popis renesanční tvrze kanické. Ještě za panování příslušného rodu Kanických byla tvrz ve 2. polovině 17. století přestavěna na barokní čtyřdílný jednopatrový zámek se čtvercovým dvorem. V 18. století se Kanice přechodně ocitly ve vlastnictví rodiny Chudenických. Kolem roku 1870 byl zámecký objekt zmodernizován. Od té doby se zde vystřídalo ještě několik majitelů. V roce 1945 zde měl sídlo červený kříž ( liga proti TBC ). Od roku 1950 do roku 1986 byla zámecká budova majetkem KNV a byla v něm  zřízena zvláštní škola internátní. Po roce 1986 byl objekt předán vojákům. Během doby, kdy byl zámek majetkem vojska, byl částečně zdevastován. V roce 1992 zámek odkoupila firma SIRUS Praha, která jej následně v roce 1994 prodala firmě Linda – sdružení podnikatelů v Berouně. Tato firma zde chtěla zřídit penzion. V současné době je zámek prázdný, opravy se neprovádí,  je v dezolátním stavu. Pokud se v dohledné době nezačne zámek opravovat, dojde k jeho úplné devastaci.V obci je sokolovna v majetku obce a knihovna je v budově obecního úřadu.      

V roce 1898 byla postavena jednotřídní obecná  škola pro obce Hradiště a Kanice. Tuto školu nechal na vlastní náklady postavit a na svém pozemku velkostatkář Pergel z Kanic. Obě obce mu za to poskytly honitbu v obecných lesích na 18 let. V této škole se učilo až do roku 1977, kde byla pro nedostatek žáků uzavřena a děti začaly dojíždět do Kolovče. V součastné době je budova bývalé školy majetkem obecního úřadu, který zde sídlí. Dále je zde hostinec a knihovna.

V Kanicích je státem chráněná památka – chalupa číslo 15 z 19 století, chalupa se špýcharem z počátku 19 století, kaple z 18 století, zřícenina z hradu Netřeb nad obcí z 1 poloviny 14 století. Od roku 1382 se poprvé uvádí i kanická tvrz ve vsi. V roce 1528 převzal kanický statek včetně stavebně upravené tvrze Jan mladší Kanický. Z roku 1663 se dochoval stručný popis renesanční tvrze kanické. Ještě za panování příslušného rodu Kanických byla tvrz ve 2. polovině 17. století přestavěna na barokní čtyřdílný jednopatrový zámek se čtvercovým dvorem.

V 18. století se Kanice přechodně ocitly ve vlastnictví rodiny Chudenických. Kolem roku 1870 byl zámecký objekt zmodernizován. Od té doby se zde vystřídalo ještě několik majitelů. V roce 1945 zde měl sídlo červený kříž ( liga proti TBC ). Od roku 1950 do roku 1986 byla zámecká budova majetkem KNV a byla v něm  zřízena zvláštní škola internátní. Po roce 1986 byl objekt předán vojákům. Během doby, kdy byl zámek majetkem vojska, byl částečně zdevastován. V roce 1992 zámek odkoupila firma SIRUS Praha, která jej následně v roce 1994 prodala firmě Linda – sdružení podnikatelů v Berouně. Tato firma zde chtěla zřídit penzion. V současné době je zámek prázdní, opravy se neprovádí, je v desolátním stavu. Pokud se v dohledné době nezačne zámek opravovat, dojde k jeho úplné devastaci.

 

Alečka

Současnost:

V 70. letech se přebudovala zdejší škola na pohostinství. Pro sportovní aktivity se r. 1979 zbudovalo koupaliště, tenisové kurty a hřiště. V roce 1986 byla otevřena nová prodejna a 1995 dokončila firma Leitz – Folien stavbu výrobní haly. Rekonstrukce kravína a dostavba odchovny mladého dobytka proběhla v roce 1996 a o rok později byla dokončena výstavba farmy na výkrm prasat. V sokolovně se r. 1999 zmodernizovaly šatny a toalety a o rok později se budova nově omítla a obílila. V témže roce vzniklo truhlářství a kovovýroba. V roce 2001 stavební firma vyměnila schody před prodejnou a beton nahradila zámkovou dlažbou. V roce 2003 se opravil dům pro tři bytové jednotky. I když v obci žije jen 150 obyvatel, stále se zde něco mění.

 

 

Jiří Kruml