Poděvousy

Leží 13 km východně od Horšovského Týna ve výšce 447 metrů. Tato vesnice je uváděna poprvé v 1115 a patřila k majetku kladrubského klášteru. V roce 1379 patřily Poděvousy pod majetek vrchnosti Bohuchvala z Krchleb. Ke změně došlo opět v 15. století,kdy ves připadla k Hlohové. Celý tento majetek se stal v roce 1789 součástí panství Horšovského Týna. Bylo zde tehdy patnáct hospodářů a také řemeslníci jako krejčí, kováři a tkalci. V katastru byly zapsány také dva rybníky. V roce 1850 se Poděvousy staly samostatnou obcí v okrese Horšovský Týn. V období protektorátu tato obec připadla k okresu Domažlice, po roce 1949 k okresu Stod. Od reorganizace státní správy v roce 1960 se Poděvousy staly součásti okresu Domažlice, ale zároveň osadou obce Čermná.

Počet obyvatel má od roku 1850 stoupající trend v roce1850 – 341, 1900- 396 v 56 domech, r.1921 484 v 96 domech. V dalších letech obyvatel postupně ubývá, ale dále pokračuje výstavba domků na 106. Vzrůst počtu obyvatel je možné spojovat s rozvojem průmyslového podnikání v okolí Poděvous, s těžbou uhlí na Vytuni a provozem staňkovského a holýšovské sklárny. Děti z Poděvous chodily původně do školy v Kolovči. Jejich docházka byla pro velkou vzdálenost velmi špatná, proto byla v roce 1832 zřízena v Poděvousích filiální škola. V roce 1862 byla obec pro změnu přiškolena k srbické škole. V letech 1920-21 se opět krátce vyučovalo v Poděvousích, načež následně chodily děti do školy v Čermné. V současné době navštěvují děti školu ve Staňkově, některé v Kolovči. Poděvousy měly farnost v Kolovči. Dále zde byl a do současnosti je sbor dobrovolných hasičů. Z nejnovější historie obce nelze zapomenout na vznik jednotného zemědělského družstvu 28. listopadu 1950, jehož předchůdcem bylo zemědělské strojní družstvo.