Srbice

 

Nejstarší nálezy z okolí vesnice jsou z doby bronzové (nalezeny roku 1820) Historie vsi Srbice (ves lidí Srbových) se podle pramenů odvíjí od 12. století .1580 kupují Srbice  Žákavci ze Žákavy. Při hospodářském dvoře v Srbicích byl postaven nový zámek (dnes sýpka JZD)

1664 kupují Srbice Hrabata z Bubna  a 1711 prodávají Chudenickým Černínům .

V Srbicích také stál pivovar, který byl zrušen roku 1706.

Srbice leží v kraji Plzeňském. Mají přibližně 200 obyvatel. Okolí Srbic se členitostí řadí mezi pahorkatiny (přesněji do Plzeňské pahorkatiny ). Nachází se v mírně podnebné oblasti. Nejbližší řeka je Radbuza, do které se vlévá Srbický potok, takže Srbice patří k povodí řeky Labe. Typy půd v okolí jsou hlavně hnědozemě, druhy hlavně hlinité, k Těšovicům písčité až hlinitopísčité. Největší prostory v okolí zabírají pole a louky, menší pak zabírají lesy , které jsou hlavně smíšené (duby, buky a smrky,borovice). V Srbicích je zemědělské družstvo, které zaujímá velkou část Srbic. V hlinitých půdách se pěstují hlavně obiloviny (pšenice, ječmen, oves, žito) a jetel.V hlinitopísčitých a písčitohlinitých jsou to:kukuřice,brambory,řepka. K chovu dobytka má zemědělské družstvo 4 střediska: Těšovice (skot), Poděvousy (skot), Čermná (prasata), Hlohovčice (prasata). Některá pole byla proměněna na lesnické skalky (pěstují se tam jehličnaté a listnaté stromky). Srbice jsou křižovatkou 4 vesnic: Koloveč, Těšovice, Hlohovčice, Poděvousy.Za obcí  na vrcholu Hůrka ( 448 m n.m.) stojí kostel sv. Víta. Kostel byl založen roku 1199. Je zde i sbor dobrovolných hasičů. U hlavní křižovatky stojí pomník padlých ve druhé světové válce. Pod srbický obecní úřad také připadají obce Těšovice a Strýčkovice. Uprostřed obce stojí kaplička.

Kostel sv. Víta

Podle archeologických nálezů z 12.století. Opevněné místo snad Slovanské Blatné Hradiště. Bylo umístěno při cestě z Bavorska přes Kdyni na Plzeň. (Vrchol Hůrka) vysoký 448 m.n.m.

Doksanský klášter nechal vystavět kostelík , v jehož architektuře se projevuje přechod pozdně románského slohu do rané gotiky . Kostel byl založen roku 1199. Stavba byla dokončena kolem roku 1260.      

 

 

Jiří Rejthar