Aktuální informace ze života školy 2008/09d

březen

18.3.2009

Zúčastnili jsme se olympiády ze zeměpisu - Petra Bozděchová 5. místo v okresním kole. Gratulujeme !!

7.3.2009

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Národní divadlo v Praze představení La Sylphide/Napoli

 

únor

25.2.2009

O jarních prázdninách si vyjela školní družina na zimní stadion. Žáci si perfektně si zabruslili.

17.2.2009

V tělocvičně školy proběhla ukázka historického šermu z období 30 leté války pro žáky 4. - 9.třídy

11.2.2009

Angličtináři se zúčastnili olympiády z angličtiny.

10.2.2009

Žáci 8.ročníku navštívili Úřad práce v Domažlicích a výrobní podnik "Vágner Domažlice"

4.2.2009

Zúčastnili jsme se olympiády z německého jazyka. Žákyně Simona Šléglová získala 1. místo v okrese v kategorii IA. Blahopřejeme.

1. - 6.2.2009

Základní škola Koloveč uspořádala lyžařský výcvik pro žáky 7. -9.ročníku na Šumavě v Žělezné Rudě. FOTO

 

leden

19.1.2009

Pro žáky 4. a 5. ročníku proběhl kurz plavání v bazénu Domažlice

16.- 18.1.2009

Country kroužek se zúčastnil víkendového semináře

15.1.2009

Proběhl zápis do 1.ročníku ZŠ Koloveč na školní rok 2009/10

 

prosinec

22.12.2008

Začínají vánoční prázdniny. Přejeme všem jejich hezké prožití a do roku 2009 vše nejlepší.

17.12.2008

Sportovci školy uspořádali turnaj ve florbalu pro žáky 6. - 9. třídy.

12.12.2008

Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali pro rodiče a širokou veřejnost velmi oblíbený "Vánoční koncert", spojený s prodejní výstavou vánočních dekorací.

3.12.2008

Mikulášská diskotéka FOTO

 

listopad

29.11.2008

Školní pěvecký sbor se vystoupil při rozsvícení vánočního stromu v Kolovči Při této příležitosti uspořádali výtvarníci školy prodejní výstavu svých vánočních dekorací. Všem děkujeme.

18.11.2008

Začíná kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy

8.11.2008

Pěvecký sbor školy Mlejnek, taneční skupiny - mažoretky, country, vystoupily k 85. výročí hasičů v Oprechticích

1.11.2008

Mažoretky se zůčastnily víkendového semináře

 

říjen

27.10.2008

Pěvecký sbor úspěšně ukončil svůj zájezd do Itálie na mezinárodní festival pěveckých sborů "Lago di Garda". Všem členům sboru, pedagogickému doprovodu a především sbormistryni PaedDr.Marii Mlnaříkové děkujeme za "primisima" reprezentaci školy. Foto zájezdu.

27.10.2008

Školní družina navštívila kino v Plzni

24.10.2008

Podzimní jarmark

23.10.2008

Turnaj ve vybíjené 2.-5. ročník

22.10.2008

Hallowenská diskotéka

16.10.2008

V 5:00 hod vyrazil školní pěvecký sbor na svůj první zahraniční zájezd do Itálie. Program celého zájezdu. Fotodokumentaci zveřejníme po návratu domů (19.10.08). Přejeme členům sboru a paní učitelce mnoho úspěchů.

9.10.2008

Učitelé 1.stupně a školní družiny uspořádali pro své žáky sportovní odpoledne, s celou řadou soutěžních a sportovních disciplin.

8.10.2008

Několik žáků 9.ročníku se zúčastnilo kurzu se stále aktuální tématikou: Prevence a hygiena žloutenky. Akci připravili studenti SZŠ v Klatovech. Naši žáci se tak stali lektory v této problematice. První své vystoupení měli v 1.- 3.ročníku (10.10). Další bude v 4.a 5.ročníku(14.10).

7.10.2008

Všichni žáci prvního stupně vyrazili do Plzně. Navštívili divadlo Alfa a divadelní představení "Dlouhý, Široký, Bystrozraký"

2.10.2008

Školu navštívil starosta z města Weidingu - Spolková republika Německo. Spolu s dalšími hosty - starosta a místostaroska obce Koloveč, velitel hasičů obce Koloveč, zástupce Slavoje Koloveč - byla připravena platforma pro příhraniční spolupráci mezi Weidingem a Kolovčem.

 

září

29.9.2008

Ve škole proběhla dopravní výchova žáků 4. a 5.ročníku, která bude završena účastí žáků na dopravním hřišti

Škola podává projekt "Zelená zahrada" na získání dotace pro vytvoření zahrady, která by odpovídala dnešním ekologickým a pedagogickým trendům. Hlavními garanty je p.uč. Macánová a Gabrielová.

26.9.2008

Písničky z Breptánie

19.9.2008

Žáci 8.a 9.ročníku se již tradičně zúčastnili exkurze na dny techniky v Plzni

10.9.2008

Na škole proběhl hudební koncert, který ukázal vývoj hudby 

1.9.2008

Proběhlo zahájení školního roku 2007/08. Přejeme všem hodně úspěchů. Organizace školního roku