Aktuální informace ze života školy 2009/10

květen

1.5.2005

1.máj

3.5.2010

Žáci 4.ročníku se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Domažlicích.

4.5.2010

Tak jako každoročně obohatili svým vystoupením členky skupiny mažoretek a členové skupiny country tanců pietního aktu za oběti II.světové války a vzpomínky na osvobození České republiky.

11.5. - 15.5.2010

V rámci výuky cizích jazyků pořádá škola pro zájemce - žáky školy, zájezd do Anglie, přesněji Londýna a okolí. Takto koncipovaný zájezd se uskuteční již počtvrté. Přejeme všem žákům krásné zážitky.

8.5.2010

Žáci 1.ročníku  jako "Berušky" zatančili maminkám ke Dni matek.

23.5.2010

Školní pěvecký sbor Mlejnek natáčel své již čtvrtá zvukové CD.

25.5.2010

Na škole se uskutečnila prezentace vizuálních technik - ofinity, interaktivní tabule apod. Pedagogové školy se tak mohou se znalostí věci sami rozhodnout, jaké pomůcky z této oblasti si pořídí ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Finační prostředky na tyto aktivity budeme čerpat z prostředků projektu "Finance EU školám".

d

duben

5.4.2010

Velikonoce

6.4.2010

Začínáme předávat v digitální podobě data ze školních matrik na ÚIV Praha

7.4.2010

Žáci se zúčastnili okresního kola v matematické olympiádě a okresního kola v přehazované.

12.4.2010

Členové našeho pěveckého sboru, country tanců, mažoretek a dalších skupin, kteří se podíleli na kulturních vystoupeních pro veřejnost, navštívili muzikál Mamma Mia v provedení ZUŠ Klatovy. Věříme, že to byla ta správná odměna za jejich celoroční práci ve prospěch naší školy.

13.4.2010

Naši cyklisti se připravují na okresní soutěž cyklistů.

16.4.2010

Žáci 4. a 5. ročníku naši školu reprezentovali v okresním kole ve vybíjené.

23.4. - 25.4.2010

Členové taneční skupiny Country tance se spolu s vedoucí skupiny p.uč. Z.Kadlecovou zúčastnili semináře v Táboře. Veříme, že zde načerpali náměty a nápady pro další jejich vystupování.

 

 

březen

1.3.2010

Začínají jarní prázdniny.

8.3.2010

Do důchodu odchází p.Jana Svačinová - vedoucí školní kuchyně. Přejeme jí vše nejlepší, hodně spokojenosti a zdraví, Na její místo nastupuje jako nová pracovnice školy p. Lada Tichá. Té přejeme hodně zdraví a pracovních úspěchů. Ať se jí mezi námi líbí.

9.3.2010

Žáci 8.ročníku navštívili Úřad práce v Domažlicích, kde jim byly poskytnuty informace o pracovních oborech. Již příští rok se budou muset rozhodnout co jednou budou dělat.

11.3.2010

Všichni žáci prvního stupně vyrazili na divadelní představení "Kilo jablek pro krále" v divadle ALFA v Plzni.

12.3.2010

Žákyně Šléglová se zúčastnila krajského kola v olympiádě z německého jazyka.

17.3.2010

Zúčastnili jsme se okresního kola olympiády v zeměpise. V kategorii C se na 5.místě umístila Jana Bláhová, na 7.místě Martina Sušická. V kategorii B se umístila Veronika Mastná na 6.místě. Všem jmenovaným žákům přejeme za pěkné umístění a děkujeme za reprezentaci školy.

19.3.2010

Žáci výtvarného studia spolu s p.učitelkou Macánovou uspořádali pro veřejnost a rodiče "Velikonoční jarmark". K dostání byly velice pěkné výrobky pro velikonoční výzdobu, např. bytů

23.3.2010

Žáci 2. 3. 4. ročníku s třídními učiteli se připravují na školu v přírodě spojenou s plaveckým výcvikem. Uskutečnila se schůzka s rodiči.

23.3.2010

Mladší žáci se zúčastnili s p.učitelem Vacíkem soutěže v basketbalu v Mrákově. Celkově skončili na velice krásném druhém místě. BLAHOPŘEJEME

25.3.2010

Ředitelské volno. Nejde el.proud. Nemůžeme vařit, topit, svítit, ani chodit na WC. Hurá budeme doma.

Školní družina uspořádala pro zájemce výlet do Plzně. Navštívili "Muzeum loutek" a výstavu "Doba ledová".

27.4.2010

Naši žáci se zúčastnili dopravní soutěže. Mladší žáci obsadili 3.místo a starší žáci 1.místo v okrese. Všem BLAHOPŘEJEME.

31.3.2010

Žáci 9.ročníku se zúčastnili okresního kola fyzikální olympiády. V plejádě žáků z gymnázia se na výborném 2.místě umístil Jan Žambůrek. Na 4.místě Jana Bláhová, na 7.místě Ladislav Hruška. Blahopřejeme všem jmenovaným žákům za reprezentaci školy a umístění v okrese.

31.3.2010

Členové pěveckého sboru "Mlejnek" se pod vedením dirigenta p.uč. Mlnaříkové a za doprovodu klavíristky p.uč. Šuldové  a flétnistky sl. Vargové se již tradičně zúčastnili krajského kola pěveckých sborů v Rokycanech. Zde obsadili 2. místo - stříbrné pásmo. Všem zúčastněným blahopřejeme za umístění, profesionální vystoupení a vzornou reprezentaci školy.

31.3.2010

Pedagogové a zaměstnanci školy se zúčastnili okresního turnaje škol ve volejbale. V silné konkurenci obsadili velmi pěkné 5.místo. BLAHOPŘEJEME.

 

únor

1.2.2010

Začalo 2. pololetí školního roku

3.2.2010

Žáci naší školy se zúčastnili velmi úspěšně okresního kola olympiády v německém jazyce. Ve 2.kategorii obsadila žákyně Simona Šléglová 1.místo a Jana Bláhová 3.místo. Oběma žákyním blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Zároveň děkujeme p. uč. Macánové za výbornou přípravu žáků z německého jazyka.

5.2.2010

Žáci 9.ročníku se již připravují na závěr školního roku a odchod ze školy. V pátek proběhlo jejich focení a začala se tvořit tzv. ročenka.

8.2.2010

Všichni se začínáme připravovat na veřejný projektový den žáků školy, jehož finanční výtěžek bude věnován ve prospěch obyvatel postiženého ostrova Haiti

19.2.2010

Z 37 uchazečů o vedoucí školní kuchyně byla vybraná p.Lada Tichá. Přejeme jí mnoho úspěchů v novém působišti.

26.2.2010

Proběhla "Benefice pro Haiti" - prodejní výstavy, bleší trh, vystoupení žáků. Celá tato akce byla pojata jako jedna z forem vzdělávací činnosti - tzv. projektový den na kterém se podíleli žáci při všech předmětech, všichni pedagogičtí pracovníci, vedení školy, ekonomka školy, kuchařky a uklízečky. Výsledkem celé akce je pomoc dětem na Haiti, ale především to, že si naše děti silně uvědomí pojmy jako je "pomoc, solidarita, sounáležitost". Samozřejmě se učí komunikaci, porozumění textu, vyhledávání dat a jejich třídění na podstatné a nepodstatné, možným způsobům propagace, ale i klasickým předmětům od zeměpisu a vlastivědy přes přírodovědu a matematiku k dějepisu, občanské výchově až k cizím jazykům a kulturám. Foto bude na web dodáno později.

 

leden

15.1.2010

Žáci I.stupně si užívali sněhu a stavěli stavby ze sněhu.

15. a 16.1.2010

Členové country tanců vystoupili na maturitním plese v Domažlicích a Horšovském Týně. Snad tam někteří budou i v jiných rolích - jako studenti.

20.1.2010

Pedagogové hodnotili práci žáků za 1.pololetí školního roku 2009/10.

21.1.2010

Ve škole jsme přivítali v rámci zápisu do 1.třídy nové žáčky ale i jejich rodiče. Doufáme, že se všem u nás líbilo.

28.1.2010

VYSVĚDČENÍ

29.1.2010

Pololetní prázdniny

30.1.2010

Mažoretky se vydaly do Srbic na rybářský ples. Zde předvedly své vystoupení. Věříme, že se se svým předtančením úspěšně podílely na pěkném programu všech rybářů a přátelů rybářství.

 

prosinec

1.6.12.2009

Chřipkové prázdniny. To jsme si užívali !!!

8.12.2009

Jako každý rok, tak i letos jsme měli ve škole čerty a Mikuláše předvedené pro celé osazenstvo školy žáky 9.ročníku. To bylo eldorádo !!!!!

12.12.2009

Celá plejáda malých umělců naší školy společně se svými učiteli vyjela pobavit a připomenout vánoční čas občanům Chocomyšle. Tradičně se již zúčastnil pěvecký sbor Mlejnek, taneční skupiny country, divadelníci 5.ročníku, mažoretky a v neposlední míře i výtvarné studio se svými vánočními výrobky. Občané Chocomyšle a vedení školy všem děkuje.

16.12.2009

I sportovci se nadchli pro vánoční čas a uspořádali vánoční turnaj ve florbale. Tělocvična rachotila.

17.12.2009

Příprava na "Vánoční koncert". Proběhla generálka, které tvrdě velel "generál PaedDr. Marie Mlnaříková" tak, aby nadcházející koncert a všechna vystoupení šlapala a byla na 100%.

18.12.2009

V podvečerních hodinách proběhl velice krásný "Vánoční koncert" našich žáků a jejich učitelů, který svými vystoupeními a výrobky připomněl nadcházející vánoční čas. V určitých okamžicích leckomu ukápla i slzička štěstí a vznešené nálady. Vedení školy děkuje všem malým umělcům a jejich pedagogům.

18.12.2009

Učitelé 1.stupně uspořádali pro své žáky "Den her".

21.12. a 22.12.2009

Ředitel školy na základě svých pravomocí udělil pro všechny žáky ředitelské volno. Většina z nich si to zasloužila a užila si vánoční prázdniny.

27.12.2009

Ve škole proběhl seminář pro mažoretky a tvrdý trénink. Na prvním představení nám jistě ukážou, co se naučily.

31.12.2009

Prejeme šťastný nový rok 2010

 

listopad

3.11.2009

V tělocvičně školy se uskutečnila beseda v rámci ochrany přírody se "sokolníky" ˇ. Chovatelé dravců předvedli výcvik a chování některých druhů našich chráněných dravých ptáků. Zaujal především zástupce z rodu orlů.

10.11.2009

Ve škole se konal výchovný koncert pro žáky 2.stupně. Tématem byl vývoj jazzový koncert. Kapela, která byla na pódiu předvedla všechny nejvýznamnější jazzové skladby.

Učitelé 1.st. uspořádali pro své žáky odpolední turnaj ve vybíjené.

V pozdním odpoledním čase proběhla pro vycházející žáky a jejich rodiče beseda se zástupci středních škol.

16.11.2009

Ředitelské volno

Pro žáky školní družiny uspořádali naše vychovatelky zájezd do Klatov. Při této příležitosti si žáci mohli též zahrát bowling. Byla to akce významná jak pro děti, tak pro rodiče. Děkujeme vychovatelkám.

19.11.2009

Žáci naší školy se zúčastnili florbalového turnaje škol v Domažlicích. Hráli výborně, protože dovezli krásný pohár za druhé místo. Pohár je vystaven ve vitríně úspěchů naší školy.

BLAHOPŘEJEME.

25.11.2009

Proběhla pedagogická rada

26.11.2009

Škola a pedagogičtí pracovníci uspořádali pro rodiče konzultace s možností individuálních pohovorů mezi rodičem a pedagogem.

28.11.2009

Žáci pěvecký sboru "Mlejnek" a "výtvarného studia" se spolu s učiteli školy významnou měrou podíleli na rozvícení vánočního stromu v Kolovči. Všem děkujeme za krásné vystoupení.

 

říjen

2.10.2009

Na 1.stupni proběhlo fotografování dětí firmou FotoDienst. Rodiče si budou moci vybrat fotografie.

5.10.2009 - 9.10.2009

Poprvé jsme uspořádali pro naše žáky "školu přírodě s výukou plavání" a to pro 3. a 4. ročník. Myslíme si, že si to naši žáci řádně užili. A naučili se i plavat. Poděkování patří pp.uč. Mgr. Zl. Kadlecové a Mgr. V. Šalomové.

6.10.2009

Vybraní žáci 1.stupně se zúčastnili sportovních soutěží - "KINDERIÁDA" v Plzni. Je to vyvrcholení sportovního kroužku 1.stupně pod vedení p.uč. Mgr. J.Brožovské.

8.10.2009

Byla uspořádaná schůzka rodičů s vedením školy. Ředitel školy seznámil rodiče s programem školy v letošním školním roce a některými změnami v oblasti stravování, které budou zakotveny v "Řádu školního stravování". Zároveň požádal všechny rodiče o hlubší spolupráci se školou.

8.10.2009

Proběhla schůzka vedení školy s rodiči. Byly projednány inspekční zpráva, řád školního stravování, zlepšení spolupráce mezi rodinou a školou apod. Jen účast rodičů byla menší.

14.10.2009

Požádali jsme o kontrolu našeho ŠVP - Škola pro každého. Výsledek: ŠVP je zpracován velmi dobře, bez závažnějších připomínek. Vedení školy děkuje všem zúčastněným pedagogickým pracovníkům školy, kteří se na ŠVP Škola pro každého podíleli.

21.10.2009

Žáci výtvarného studia spolu se svými učiteli uspořádali "Podzimní jarmark". Za své výrobky si tak mohou pořídit nadstandardní výtvarné potřeby.

22.10.2009

Žáci 9.ročníku se zúčastnili exkurze "Od vzdělání k zaměstnání"

24.10.2009

Školní pěvecký sbor Mlejnek a skupina Country tanců předvedla své vystoupení občanům Zahořan. Z velmi srdečného přijetí a poskytnutého daru škole se domníváme, že se vystoupení všem velice líbilo. Děkuji všem vystupujícím žákům za jejich profesionální přístup a výkon a pedagogům za jejich perfektní práci se žáky.

 

září

1.9.2009

Proběhlo zahájení školního roku 2009/010. Přejeme všem hodně úspěchů. Organizace školního roku.

9.9.2009

Pro žáky 2. - 5. ročníku uspořádali pedagogové 1.stupně SPORTOVNÍ DEN.

16.9. - 30.9.

Zorganizovali jsme pro žáky 2. a 5. ročníku kurz plavání v plaveckém bazénu v Domažlicích. Věříme, že se všichni naučili plavat a využijete tuto dovednost zvláště o prázdninách.

17.9.2009

Proběhlo testování žáků 9.ročníku pracovníky PPP Domažlice pro usnadnění ve volbě povolání/ ve volbě střední školy. Věříme, že vám to pomůže v nelehkém rozhodnutí, které ovlivňuje další profesní dráhu každého z vás.

18.9.2009

Slavnostní událost na naší škole. Vdala se p.vychovatelka Veronika Peclová. Přejeme jí mnoho štěstí. Od tohoto dne se rozhodla pro příjmení své manžele. Od 18.9. máme p.vychovatelku Veroniku Kadlecovou.

18.9.2009

Žáci 8. a 9. ročníku se již tradičně zúčastnili "Dnů vědy a techniky" v Plzni. Celá akce se jim líbila.

18.9. - 20.9.2009

Pro naše žáky a žáky dalších přihlášených škol jsme zorganizovali v čele s p.uč. Mgr. Zl. Kadlecovou a Mgr. Šalomovou pobytový "Country seminář". Ve škole se tancovalo tři dny.

22.9.2009

Jako každý rok probíhá na 1.stupni dopravní kurz "AJAX" ve spolupráci s Policií ČR.

23.9.2009 a 30.9.2009

Vybraní žáci 2.stupně se zúčastnili Atletické ligy. Dle vedoucího našeho družstva p.uč. Mgr. Vacíka, si v tomto kole vedli naši žáci velmi dobře. Přestože nemají kde řádně trénovat. Blahopřejeme. Věříme, že i v dalších kolech budou naši žáci úspěšní.