ICT plán školy na rok 2005

 

Základní škola Koloveč, okres Domažlice

Vstupní parametry

1

počet žáků celkem

247

2

z toho na 1.stupni

123

3

z toho na druhém stupni

124

4

počet pedagogů celkem

13

5

vedoucích pracovníků

1

6

vybraní ostatní pedagogičtí pracovníci

1

 

Výchozí stav

název současný stav z toho vyhovuje standard ICT doplnění

Celkový počet PC stanic

17 4 35 31

PC stanice používané žáky v učebnách

11 1 20 19

PC stanice používané učiteli a vedením školy k individuální práci

6 3 10 7

PC stanice využívané k výuce mimo učebnu VT

0 0 5 5

všechny dosavadní stanice jsou zapojeny v síti a mají připojení k internetu

   

 

Výpočet státní dotace pro rok 2005, její rozdělení dle účelu využití a minimální výše povinné finanční spoluúčasti školy

název v % dotace v absolutní částce

Celková výše státní dotace SIPVZ pro rok 2005

100% 61 750 Kč

z toho hardware

40% 24 700 Kč

z toho výukový software

10% 6 175 Kč

z toho vzdělání pedagogických pracovníků

30% 18 525 Kč

z toho disponibilní dotace

20% 12 350 Kč

Disponibilní dotace - posílení na pořízení hardware ve výší 12 350 Kč

 

Celkový rozpočet SIPVZ

název

výsledné rozdělení dotace minimální spoluúčast školy

Celková výše státní dotace SIPVZ pro rok 2005

61 750 Kč 12 041 Kč

z toho hardware

37 050 Kč 11 115 Kč

z toho výukový software

6 175 Kč 926 Kč

z toho vzdělání pedagogických pracovníků

18 525 Kč 0 Kč

 

Školení pedagogických pracovníků v oblasti ICT

  výchozí stav koncový stav (vyhovuje)

školení Z (počet pedagogických pracovníků)

13

ano

školení P (počet pedagogických pracovníků)

9

ne

jiná školení v oblasti ICT (počet pedagogických pracovníků)

2

ne

 

Plán na rok 2005

název ks cena

hardware

notebook

1

39 000 Kč

dataprojektor

1

70 000 Kč

PC stanice

3

60 000 Kč

software

výukový software dle aktuální nabídky a potřeby

 

7 500 Kč

školení pedagogických pracovníků

pokračování v doplnění modulu P

 

17 000 Kč

odborná literatura

 

1 600 Kč