Život v naší škole se řídí pravidly, která vycházejí z příslušných školních zákonů a usnesení, která byla přijata na jednáních pedagogických rad. To vše vyústilo do jednotlivých řádů, kterými se řídí žáci, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy. Jsou přístupny i veřejnosti, především z řad rodičů. Jakékoliv připomínky a náměty můžete zasílat ředitelství školy. Všechny Vaše připomínky budou projednány a případně budou jednotlivé řády doplněny či aktualizovány.