Vážení rodiče a další návštěvníci webových stránek školy.

V poslední době se ve sdělovacích prostředcích diskutuje problematika šikany žáků na školách. V souvislosti s tím se hledají způsoby a navrhují řešení, jak šikaně předcházet, jak ji zjistit a jak existující problém vyřešit.

Nejúčinnější prostředek, jak se se šikanou vyrovnat, je těsná spolupráce mezi rodinou a školou, mezi rodiči a dětmi a mezi žáky a učiteli. S tím samozřejmě souvisí oznamovací povinnost každého občana našeho státu.

Další prostředek vidím ve snížení agresivity žáků a vytváření kvalitních citových vztahů u vašich dětí.

má právo na svůj vlastní názor

má právo na slušné jednání a zacházení, ale zároveň povinnost slušně jednat

má svobodu jednání a chování, která však končí tam, kde začne omezovat druhého fyzicky i psychicky

 

Prostředkem proti šikanování vašeho dítěte je i posilování jeho sebevědomí (ne však způsobem "dá-li ti někdo facku, tak mu tři vrať, či ukradne-li ti někdo svačinu, tak mu ji přístě ukradni taky).

 

Vážení rodiče.

Naše škola vždy řešila a bude řešit projevy šikany. Není problém šikanu zastavit. Problém je šikanu zjistit a objasnit. Věřím tomu, že vzájemnou spoluprací bude náš společný postup proti tomuto negativnímu společenskému jevu daleko efektivnější ke spokojenosti Vašich dětí, Vás jako rodičů ale i nás pedagogů.

 

Kontakt na školu: tel.: 379494364, e-mail: zs@kolovec.cz , fax: 379494151, adresa: ZŠ Koloveč, Sportovní 307, 345 43 Koloveč