Co se učíme

Zde najdete ke každému předmětu:

1. měsíční kalendář učiva - pro každý měsíc školního roku je stanoven obsah učiva konkrétního předmětu

2. Očekávané výstupy  - ke každému tématu učiva jsou stanoveny očekávané výstupy, nebo-li je stanoveno, co se od žáka v očekává.

3. Mezipředmětové vztahy - to znamená, že se danému tématu učiva věnuje určitý čas i v jiném předmětu.

4. Průřezová témata - to je učivo, kterému se věnujeme v řadě různých předmětů. Je to často učivo rozšiřující.