Mgr. Marie Baxová

učitelka

e-mail: marie.baxova@kolovec.cz

 

Funkce na škole

vedoucí sekce přírodovědných předmětů

správce kabinetu skladu školních potřeb

správce kabinetu Ch a kuchyňky

Vyučované předměty

matematika, fyzika, chemie, příprava pokrmů

Kancelář/kabinet hlavní budova I.patro, kabinet F -Ch