Mgr. Jitka Brožovska

učitelka

e-mail: jitka.brozovska@kolovec.cz

 

Funkce na škole

učitelka 1.stupně

referent BOZP, evidence úrazů

zdravotník

Vyučované předměty 1.stupeň
Kancelář/kabinet přístavba, místnost P10