Mgr. Jitka Gabrielová

učitelka

e-mail: jitka.gabrielova@kolovec.cz

 

Funkce na škole

učitelka 1.stupně

správce školního pozemku a skleníků

Vyučované předměty 1.stupeň, anglický jazyk
Kancelář/kabinet přístavba, místnost P08