Mgr. Světlana Göttingerová

učitelka

e-mail: svetlana.gottingerova@kolovec.cz

 

Funkce na škole

správce kabinetu D

správce žákovské knihovny

Vyučované předměty

český a německý jazyk, dějepis

Kancelář/kabinet hlavní budova I.patro, kabinet M