Mgr. Zlatuše Kadlecová

učitelka

e-mail: zlatuse.kadlecova@kolovec.cz

 

Funkce na škole

učitelka 1.stupně

vedoucí sekce 1.stupně

správce skladu pozemku

Vyučované předměty 1.stupeň, angličtina
Kancelář/kabinet přístavba, místnost P09