Mgr. Blanka Mastná

učitelka

e-mail: blanka.mastna@kolovec.cz

 

Funkce na škole

garant výchovy proti sociálně patologickým jevům

správce kabinetu Př

Vyučované předměty

anglický jazyk, přírodopis, vlastivěda

občanská výchova

Kancelář/kabinet hlavní budova přízemí, kabinet Čj