Mgr. Zdeněk Mlnařík

ředitel školy

e-mail: zdenek.mlnarik@kolovec.cz

 

Funkce na škole

ředitel školy, správce ICT

Vyučované předměty přírodopis, pěstitelské práce, informatika, chemie
Kancelář/kabinet kancelář ředitele školy

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč jsem odešel z místa ředitele školy

Otevřený dopis starostovi