PaedDr. Marie Mlnaříková

učitelka

e-mail: marie.mlnarikova@kolovec.cz

 

Funkce na škole

zastupování ředitele školy ve věcech pedagogických

vedoucí sekce společenskovědních předmětů

garant ŠVP

správce skladu učebnic

správce kabinetu Čj, cizí jazyk, Hv

sbormistr školního pěveckého sboru "Mlejnek"

Vyučované předměty český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, sborový zpěv
Kancelář/kabinet hlavní budova přízemí, kabinet Čj