Mgr. Pavla Rašková

zástupce ředitele školy

e-mail: pavla.raskova@kolovec.cz

 

Funkce na škole

výchovný poradce, garant volby povolání
vedoucí sekce pro žáky s SPU

správce kabinetu M

Vyučované předměty

matematika, fyzika, tělesná výchova

Kancelář/kabinet hlavní budova I.patro, kabinet M