Mgr. Jan Vacík

učitel

e-mail: jan.vacik@kolovec.cz

 

Funkce na škole

garant branné výchovy

správce kabinetu Tv, dílen, F

Vyučované předměty

fyzika, dílny, tělesná výchova, sportovní hry

Kancelář/kabinet hlavní budova přízemí, kabinet Př