Vybráno z kroniky

Vážení návštěvníci.

Vybral jsem pro vás textové pasáže ze čtyř kronik škol v Kolovči. Uvádím ty, které se mi zdají zajímavé, úsměvné, či poučné z pohledu dnešní doby. Vybrané texty jsou uvedeny v původním znění (jazykově i myšlenkou).

... dne 20.srpna 1823 poctil naši školu návštěvou náš slavný učenec a křísitel národa našeho slovutný p. J. Dobrovský a zanechal nám co památku přísloví: "Když slunce vzejde, vstávejte; Když slunce vzešlo, se hýbejte".

... darovala sl.c.k. okresní rada v Domažlicích tři obrazy Jeho Veličenstva a dne 20.2. 1878 slavnostně byly obrazy tyto u přítomnosti p.hejtmana Eckerta a p.ředitele Kováře z Domažlic a před celou radou a mnoha přítomných zavěšeny.

... (1884) Všech školních dítek bylo 413, z nichž studovalo 6; jedna dívka, pak dva blbci vyučovali se privatně.

... Vládní konference odbývala se 19. 9. 1885 v Domažlicích, k níž vypracoval řídící následující otázku:"Proč má škola dosud tak mnohých a závažných nepřátel?".

... stromová slavnost byla pořádána obvyklým způsobem dne 9.dubna 1913 a vysazeno 25 ovocných stromů na pozemku obecním.... .

8.dubna 1916 pořádána stromová slavnost, při níž dítky vysadily na obecním pozemku 100 ovocných stromůna paměť dlouholeté požehnané vlády vlády Jeho Veličenstva nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I.

... dne 26.září 1918 sejmut vojenskými orgány se školní budovy měděný drát hromosvodu pro válečnou potřebu a nahrazen ocelovým.

... od 15.října do 4.listopadu 1918 bylo přerušeno vyučování za příčinou epidemie chřipky, která rozšířila se skoro ve všech rodinách zdejší i příslušných obcí.

... dne 16.února 1921 bylo provedeno v celé republice sčítání lidu, aby tvrzení Němců a falešné statistiky rakouské o nás byly převedeny na správnou míru. V naší obci bylo napočteno 1334 obyvatel, tedy proti roku 1910 úbytek o 104 lidí.

... redukce učitelských platů (1934). Zatímco ty vrstvy, kterým se o tučných, ba přetučných ziscích, o takovém blahobytu v jakém po válce žily a dosud žijí, před válkou ani nesnilo, vrstvy, stavy, jednotlivci, ústavy a společnosti v dobách hojnosti nejen neplnili svých povinností ku státu, též v daních, ale naopak v podporách, subvencích a sanacích od státu vybrali miliardové částky a neodevzdané daně, utajené zisky ukryli v bezpečí ať v cizině ať jinak, a v době krize bezohledně státu hodili na starost statisíce nezaměstnaných, zatím musí učitelé odříkati si .... Čili lidově  "stále utahovat řemen".

... (1952) Konec školního roku byl ve znamení závěrečných zkoušek. Skládalo je jen žactvoIV.třídy (měšťanské školy). Písemné zkoušky se konaly 8.června z češtiny(diktát a slohová práce), dne 9.června z matematiky(dva příklady aritmetické a jeden geometrický). Byl dán dvojnásobný počet témat a žák si mohl vybrat.Předsedou komise byl ředitel národní školy z Chotěšova. Ústní zkoušky započaly 11.črvna ve vyzdobené a vymalované třídě. Konaly se z češtiny, ruštiny, matematiky a volitelného předmětu. Odpoledne byl konán rozhovor o budoucím povolání dítěte za přítomnosti rodičů.

... dne 11.ledna 1953 konal zdejší Sokol lyžařské závody pro naši školní mládež.