Aktuální informace ze života školy 2011/12

květen

Jarní koncert pěveckého sboru - rozloučení žáků 9.ročníku

16.5.2012

Zájezd do Národního divadla v Praze pro vycházející žáky

12.5.2012

Den matek. Vystoupení pěveckého sboru Mlejnek

7.5.2012

Ředitelské volno. Školení pedagogických pracovníků v ovládání programu Zoner Photo Studio 12

5.5.2012

Oslavy osvobození Kolovče a ČR. Vystoupení školních skupin - mažoretky a country skupina.

3.5.2012

Coca Cola Cup - fotbal dívek

duben

27.4.2012

Okresní kolo v dopravní soutěži

25. a 26.4.2012

McDonaldCup pro 1. - 5. ročník

21.4.2012

Seminář mažoretek. Děvčata se připravují na řadu vystoupení v květnu. Nic nenechávají náhodě.

18.4.2012

Krajské kolo fyzikální olympiády - Veronika Mastná: Velice krásné 7.místo. Blahopřání posíláme Veronice a p.učiteli.

Kinderiáda v Domažlicích pro 1.stupeň

17.4.2012

Preventan Cup - vybíjená

12.4.2012

Coca Cola Cup - fotbalové utkání Koloveč x Blížejov :

11..4.2012

Celý první stupeň vyrazil na divadelní představení do Kulturního domu v Kolovči

3.4.2012

Mladší žákyně se zúčastnili okresního kola v přehazované

březen

26. - 30.3.2012

Pro žáky 2.-5.ročníku jsme zorganizovali výuku plavání. Jednak s dojížděním do plaveckého bazénu v Domažlicích a jednak jako školu v přírodě v Srní na Šumavě. Obojí jsou velmi pěkné a prospěšné akce pro naše žáky.

30.3.2012

Velikonoční jarmark. Žáci výtvarného studia a pěstitelského kroužku uspořádali jarmark s velikonoční tématikou pro širokou veřejnost.

28.3.2012

Okresní kolo fyzikální olympiády. Veronika Mastná obsadila 1.místo s postupem do krajského kola. Blahopřejeme.

21. a 23.3.2012

Florbal o pohár ministra školství - okresní kolo

dívky - 2.místo, kluci 5.místo. Blahopřejeme.

15.3.2012

Osmáci se zúčastnili exkurze na Úřad práce v Domažlicích a navštívili SOU Domažlice.

10.3.2012

V sobotu probíhal v naší škole po celý den seminář pro mažoretky. Už se těšíme na jejich vystoupení.

8.3.2012

Šermíři ukázali ve svém představení tvrdou dobu gotiky.

Kluci z 9.třídy hráli v okresním kole v sálové kopané. Získali 4.místo.

7.3.2012

Žáci se zúčastnili soutěže "Psaní  všema deseti". Žákyně V. Mastná obsadila 1.místo a škola 3.místo. Blahopřejeme.

únor

23.2.2012

Nová zařízení pro výuku žáků jsme ukázali i rodičům přímo v praxi. Proběhl návštěvní den.

22.2.2012

Na naší škole proběhlo slavnostní zahájení provozu informačních a komunikačních technologií, financovaných z Evropské unie a z projektu Obce a starostové škole. Další informace jsou zde. FOTO TEXT

12.2.-17.2. 2012

Pro žáky 7. - 9.r. jsme uspořádali lyžařský výcvik , který probíhal v Železné Rudě na Samotách a na Špičáku. Podmínky a počasí byly vynikající. Žáci šikovní. FOTO

2.2.2012

Na naší škole proběhl zápis do 1. ročníku. Máme zapsáno celkem 23 prvňáčků.

leden

31.1.2012

Vysvědčení FOTO

19.1.2012

Schůzka s rodiči. Na základě jednání žáků a po rozhovoru s nimi jsme usoudili, že v řadě domácností je problém, který se nazývá kyberšikana. Proto jsme pro rodiče žáků uspořádali besedu s ukázkami nahranými, alei reálnými v našem prostředí. Ukázali jsme rodičů co je to facebook a jak by se měly jejich děti v tomto digitálním prostředí chovat. Je jen škoda, že přišlo rodičů velmi málo. Je zřejmé, že tento dnešní fenomén podceňují.

18.1.2012

Proběhla pedagogická rada

17.1.2012

Naši žáci se zúčastnili matematické olympiády - Pythagoriáda. Žák Luboš mastný získal 4. místo a Tomáš Plzák 5.-8.místo v okrese. Blahopřejeme.

prosinec

Tradiční Vánoční koncert pěveckého sbor a prodejní výstava výtvarného studia

4.12.2011

Žákyně a žáci pěveckého sboru Mlejnek vystoupili se svým programem v kostele v Čečovicích. Akustika kostela a velmi dobrý výkon členů sboru znamenal velký kulturní zážitek.

1.12.2011

Konzultační den s pedagogickými pracovníky školy pro rodiče

 

listopad

28.11.2011

Žákyně se zúčastnily turnaje ve florbalu v Domažlicích. mladší ž. 3. místo a starší ž. 1.místo  - s postupem do krajského kola

25.11.2011

Již tradičně přispěli žáci, žákyně a učitelé k velice dobré atmosféře při rozsvícení vánočního stromu v Kolovči. Vystoupil pěvecký sbor za doprovodu příčné flétny a varhan. Zároveň žáci výtvarného studia připravili Betlém a prodejní výstavu vánočních výrobků.

25.11.2011

Starší žáci se zúčastnili turnaje ve florbalu ve Kdyni 3.místo ze 7 škol

18.11.2011

Ředitelské volno

15.11.2011

Ve škole se uskutečnila schůzka rodičů a jejich vycházejících žáků se zástupci středních škol. Tato schůzka pod vedením výchovné poradkyněn byla velice dobře zastoupena jak ze strany rodčů a jejich dětí, tak ze strany zástupců středních škol. Věříme, že tato schůzka rodičům pomohla při rozhodování, kterou střední školu zvolit.

11.11.2011

Mladší žáci se zúčastnili turnaje ve florbalu ve Kdyni. 4.místo ze 7 škol

 

říjen

21. a 22.102011

V naší škole se již tradičně konal pobytový seminář "Country tanců". Pro děti je tento seminář velice zajímavý, protože ho vede taneční mistr a zároveň děti jsou ve školní budově celý den a i zde přespávají. Velice prospěšné je i to, že se semináře zůčastňují i soubory z jiných škol.

22.10.2011

Školní pěvecký sbor Mlejnek školní mažoretky vystoupily na shromáždění starších občanů v Zahořanech. Jejich vystoupení bylo již tradičně na vysoké úrovni.

21.10.2011

Výtvarné studio a pěstitelský kroužek připravily již tradiční  "Podzimní jarmark" výrobků a výpěstků na školním pozemku. Samozřejmě nechyběli věnečky a vydlabané dýně.

14.10.2011

Komorní pěvecký sbor ZŠ Koloveč (vybrané žákyně) vystoupil na vernisáži v Klatovech. Jejich vystoupení bylo v pěkném a akusticky vhodném prostředí velice krásné.

6.10.2011

Schůzka rodičů a pedagogických pracovníků. Po velké agitaci se do školy dostavili téměř všichni rodiče žáků. První část schůzky se týkala výuky ve škole. Učitelé seznámili rodiče s tím jak by se měli žáci připravovat na výuku matematiky a cizích jazyků, jak si připravovat dlouhodobé úkoly (projekty), jak se učit číst s porozuměním, byli seznámeni s problematikou tělesné zdatnosti žáků, apod. Rozvinula se i v tak velkém kolektivu široká diskuze.

V druhé části byl vysvětlen rodičům způsob internetového připojení na webové rozhraní BAKALÁŘŮ, co všechno to rodičům umožní. Zároveň každému rodiči bylo předáno jeho přístupové heslo a jméno. Druhý den dostali svá přístupová hesla a jména i žáci. Byla to velmi zdařilá akce konaná pro rodiče.

 

září

27.9.2011

Atletická liga - mladší žáci. Kok daleký 1.místo Mastný, 3.místo Roubal, 4.místo Tomášková, hod míčkem 7.místo Karban, skok do výšky 4.-5. místo Hájková, skok do výšky 1.místo Karban, 2. místo Roubal

Celkové výsledky - ZŠ Koloveč 4.místo ze 12 škol

21.9.2011

Žáci 1.stupně se fotili a připravili si tak vánoční dárek pro své nejbližší.

16.9.2011

Ve škole se naši žáci 5.-9.ročníku zúčastnili rock koncertu na téma "Hvězdy pop music 80.-90.let". Je to pokračování velmi zdařilého cyklu vývoje moderní hudby.

14.9.2011

Učitelé prošli kurzem na téma "Kyberšikana"

13.9.2011

Zúčastnili jsme se Atletické ligy - starší žáci. 5.místo Palúchová běh na 60m, 3.místo ve skoku dalekém, 4.místo ve skoku dalekém Mastná, 2.místo běh na 300m Mrázová, 4.místo Štefflová, 1500m běh 4.místo Lucák, vrh koulí 3.místo Vinklárek

8.9. 2011

Pedagogičtí pracovníci se začali učit pracovat s interaktivními tabulemi. Bylo tak navázáno na audiovizuální techniku 80. a 90. let 20.století

1.9.2011

Proběhlo zahájení školního roku 2009/010. Přejeme všem hodně úspěchů. Organizace školního roku.