Informace pro žáky - testování

 Výsledky žáků v testech

Žáci si mohou zobrazit výsledek svého testu, který absolvovali, na adresehttps://portal.niqes.cz/vysledky Jako přihlašovací údaje aplikují údaje, které použili pro vypracování daného testu.

Pokud žák ztratí přihlašovací údaje k testu, můžete si tyto údaje znovu stáhnout pomocí funkce Hesla (historická data).

Blíže popsáno v příručce Uživatelská příručka pro vyhodnocení kampaně, která je umístěna na adrese: https://portal.niqes.cz/IDM/Nastenka Kapitola 1

Popis, jak výsledky správně interpretovat, naleznete vždy u jednotlivých reportů výsledků.