Materiální vybavení školy

V posledních dvou letech byla naše škola výrazně modernizována.

  1. V rámci finančních prostředků z Evropské Unie byl na naší škole vytvořen projekt "Interaktivita do každé třídy" v hodnotě 1.500.000 Kč. Do každé kmenové třídy (místnosti) a odborné pracovny byl umístěn komplet složený z trojdílné, posuvné keramické tabule, dataprojektoru s krátkou projekcí, který je umístěn ve vkusném držáku s reproduktory.
  2. Každému pedagogickému pracovníkovi byl zapůjčen notebook, kterým se připojuje přes dokovací stanici k dataprojektoru a může tak pracovat s interaktivní tabulí.
  3. Počítačová učebna byla vybavena 26 novými počítači s se systémem Win 7 Pro z prostředků, které poskytly škole téměř všechny obce (mimo jedné), ze kterých do ZŠ Koloveč dojíždějí žáci.
  4. Byla provedena z finančních prostředků Městyse Koloveč a Plzeňského kraje rekonstrukce střechy na přístavbě a nad šatnami u hlavního vchodu.
  5. Na přelomu roku 2012/13 byla provedena rekonstrukce některých vnitřních prostorů školy z finančních prostředků Městyse Koloveč a Plzeňského kraje. Bylo tak vytvořeno velmi pěkné a hygienické zázemí pro tělesnou výchovu a sport nejen žáků, ale i mimoškolních skupin sportovců. Kdo si vzpomíná na dřívější zázemí Tv (hygienicky nevhodné a z hlediska bezpečnosti nebezpečné), plně chápe důležitost a účelnost vynaložených finančních prostředků. Společně s touto rekonstrukcí byl zrekonstruován suterén a jedna menší místnost malé budovy. Byly ta vytvořeny pro tělesnou výchovu a sport dvě šatny s umývárnami, sprchami a s WC zařízením (vše v provedení pro chlapce a v provedení pro dívky). Dál byl vytvořen kabinet pro Tv a dostatečně prostorná nářaďovna.

  6. V rámci této rekonstrukce byly v suterénu vytvořeny nové rukodělné dílny a keramická dílna s elektrickou pecí. V malé budově byla zřízena velmi pěkná a prostorná kuchyňka pro výuku vaření.

  7. Po zavedení notebooků, elektronické třídní knihy a webového rozhraní |Bakalářů bylo nutné provést rekonstrukci datové sítě tak, aby nedocházelo na síti k prodlevám. Datová síť byla doplněna dalšími desítkami metrů kabelů, ale především byl doplněn další velmi rychlý server a do sítě byly zavedeny nové "switche" a "wifiny". Dnes je síť velmi rychlá a v komunikaci mezi počítači nedochází téměř k žádnému zdržení. Dále byl systém doplněn síťovými kopírkami a tiskárnami.