Co můžeme nabídnout Vašim dětem
 

 1. kvalifikovanou výuku hlavním předmětům

 2. velmi dobrou úroveň výuky, potvrzenou závěry kontrol České školní inspekce a nadstandardními výsledky v každoročně prováděných testech Cermat

 3. výuku cizích jazyků: angličtina, němčina, cizí jazyk jako hlavní předmět od 3.ročníku

 4. talentovaným dětem od 2.ročníku účinkování ve školním pěveckém sboru

 5. výuku práce na počítačích,  práci v síti, Internet

 6. individuální péči o dyslektické žáky

 7. výuku předmětům dle požadavků rodičů a možností personálního obsazení školy

 8. účast rodičů prostřednictvím svého zástupce ve Školské radě a tím podíl rodičů na organizaci školy

 9. nepovinné a volitelné předměty, práci v zájmových kroužcích

 10. výuku plavání a lyžování (dle sněhových podmínek)

 11. od 1. do 5. ročníku docházku do školní družiny

 12. stravování ve školní jídelně

 13. dopolední prodej ochuceného mléka, ovocných šťáv a sušenek a zdravé výživy

 14. kvalitní přípravu žáků na střední školy

 15. účast v řadě akcí pořádaných školou: výuka plavání, lyžování, zájezdy do divadel v Plzni a Praze, poznání krás ČR, zahraniční zájezd, exkurze ap.

 16. klidné a pěkné prostředí školy a jejího okolí s možností trávení polední přestávky v parku školy