Místo pro zobrazení informací pro obecní úřady spádových obcí

Pokud žádáte zobrazování dalšíchinformací, které nejsou uvedeny na těchto stránkách
informujte vedení školy telefonicky na čísle 379 494 364 nebo faxujte na číslo 379 494151,
či pošlete e-mal: zs@kolovec.cz
Uveďte požadavek, který by Vám pomohl ve Vaší práci. Pokud nebude v rozporu se zákonem
o zveřejňování důvěrných a utajených informací, bude Vašemu požadavku vyhověno.