Kroužky ve školním roce 2014/2015

 

 

 

Keramický         p. učitelka Macánová – středa jedenkrát za 14 dní – 13-14,30 hod

 

Sportovní                                                 - středa od 13 hod pro žáky 2.-5. ročníku

 

Dramatický        p. učitelka Gottingerová – středa 13- 14.30 hod

 

Psaní všemi deseti- p. učitelka Kadlecová – úterý od 12.45 hod pro 9. ročník

                                                                             čtvrtek od 12.45 hod pro 8. třídu

 

Volejbal         p. učitelka Rašková  - pondělí 15.15 – 16.15 hod  5.-9. ročník

 

Sportovní hry     p. učitel Vacík                 - čtvrtek od 7.30 pro II. stupeň  

 

Rybářský kroužek  p.  Karel Ulrych             - středa  od 13 hod