Rozdělení žáků do skupin volitelných, nepovinných předmětů a kroužků